Matrikula

 Non, noiz eta nola matrikulatu?

 Eskualdeko edozein euskaltegitan matrikula zaitezke, hala ere, egokiena euskara eskolak   jaso nahi dituzun euskaltegian matrikulatzea da. Ikasturtea urria hasten denez, komeni da irailaren 1etik 30era bitarte matrikulatzea. Dena den, edozein unetan matrikula zaitezke.

Telefonoz deitu edo euskaltegira etorri, bertan zure datuak emateaz gain euskara eskolak zein ordutegitan nahi dituzun eta zein helburu duzun azal ezazu.

Euskaltegian matrikula-prezioa, dirulaguntza-sistemak...eta bestelako informazioa emango zaizu.

¿Dónde, cuándo y cómo matricularse?

Puedes matricularte en cualquier euskaltegi de AEK, pero lo más adecuado es matricularte en aquel en la que quieres recibir las clases. Comenzamos el curso en octubre, por lo que conviene matricularse del 1 hasta el 30 de septiembre. Aunque puedes matricularte en cualquier momento.

Llama por teléfono o ven al euskaltegi, para además de dar tus datos nos expliques en qué horario puedes y cuales son tus objetivos.

En el euskaltegi te daremos información acerca del precio de la matrícula, el sistema de subvenciones...

Matrikula eta gero, zer? Mailaketa 

Zure maila zein den jakiteko proba emango dizugu, euskaltegian edo etxean egiteko.

Después de matricularte, ¿qué? La prueba de nivel

Para saber tu nivel de euskera te facilitaremos una prueba de nivel, para hacer en el euskaltegi o en casa.

Taldeak nola sortu

Iraila osoan zehar euskaltegian matrikulatu nahi duten guztien ordutegiak eta mailak hartzen ditugu. Iraila bukaera aldera gutxi gorabeherako taldeak definitzen joaten gara.

Behin-behineko taldeak definitu ostean talde horretan dauden ikaslegai guztiei banan bana deitzen zaie ordutegia berriz ere baieztatzeko.

Cómo se crean los grupos

Durante el mes de septiembre cogemos los datos de horario y nivel de todos los que se quieren matricular.

Después de definir provisionalmente los grupos llamamos a todos esos futuros alumnos para confirmar el horario que habían especificado al matricularse.

 Ikasturte hasiera

Behin betiko taldea osatu ondoren hasiera eguna eta ordua emateko ikasle guztiei deitzen zaie.

Talderik gabe geratutako guztiei ere deitzen zaie eskualdean eta inguruko herrietan zein aukera dituzten azaltzen zaie.

El comienzo de curso

Una vez definido el grupo llamamos a todos los alumnos para confirmar el día y la hora del comienzo de curso.

También llamamos a todas las personas que a pesar de haberse matriculado se han quedado sin grupo (por horario, nivel...) para explicarles las opciones que tienen en los municipios más próximos. 

Egutegia, modulazioa...

Euskaltegi homologatuek taldearen mailaren arabera modulazio eta euskaltegi zehatz batzuk izan behar dituzte.

Euskalduntzeko mailetan klaseak urritik ekainera astean lau edo hiru egunetan izaten dira.

Azterketak prestatzeko taldeetan, berriz, eskolak astean bitan izan ohi dira.

Calendario, modulación...

Los euskaltegis homologados tienen de por si definidos los calendarios y modulaciones de los grupos dependiendo del nivel de estos. 

En los niveles de euskaldunización las clases son de octubre a junio tres o cuatro días a la semana.

En los grupos expecíficos dirigidos a preparación de exámenes oficiales, las clases suelen ser dos días a la semana.

Matrikularen prezioa 2023-2024 ikasturtean

Eskola-orduaren prezioa 1,91 € da 240 ordutik gorako ikastaroetan, eta 240 ordutik beherakoetan, berriz, 2,06 €. Hortaz:

-Euskalduntzea (urria-ekaina astean 8 orduz: 262 ordu guztira) 500 €

-Euskalduntzea (urria-ekaina astean 6 orduz: 195 ordu guztira) 402 €

 

Precio de la matrícula para el curso 2023-2024

El precio de la hora académica es de 1,91€ en los cursos de más de 240 horas; en los de menos horas el precio es de 2,06 €:

-Euskaldunización (octubre-junio 8 horas a la semana: 262 horas en total) 500 €

-Euskaldunización (octureb-junio 6 horas a la semana: 195 horas en total) 402 €


Iruzkinak